در صورتی که از فیدیبو کد هدیه دریافت کرده‌اید، اینجا را کلیک کنید.

گفتگو با عباس علمی کتابفروش :دزدی کتاب ، دزدی فکر است

دزدی کتاب ، دزدی فکر است عباس علمی کتابفروش و مدیر انتشارات البرز معتقد است دزدی کتاب دزدی فکر و از انواع دزدی ناپسند تر و بدتر است. وی در گفت و گو با فیدیبو بیان کرد دانلود غیر قانونی کتاب دزدی از نویسنده، ناشر و همه ی عواملی که در تولید یک کتاب نقش داشته اند است و باعث تضییع حق نویسنده و ناشر می شود که گاه سال ها برای انتشار یک کتاب تلاش می کنند. وی همچینن معتقد است یکی از دلایل دانلود غیرقانونی در ایران ، عدم آگاهی افراد نسبت به این دانلود ها و همچنین آگاهی ندادن رسانه در این خصوص می باشد.در ادامه مدیر نشر البرز در مورد گرانی کتاب مطرح کرد :« نه ، کتاب گران نیست ، اتفاقا این بهانه ای است برای عدم خرید کتاب .» چرا که وقتی قیمت کتاب را با کالا های دیگر مقایسه کنیم می بینم کتاب گران نیست. در پایان عباس علمی به تداوم فعالیت کمپین من دزد کتاب نیستم تاکید کرد چرا که این کمپین فرهنگسازی در زمینه ی کتاب و رعایت حقوق مولف و ناشر است . فیدیبو همچنین در زمینه «نه به دانلود غیرقانونی کتاب» کمپین رصد راباشعار#من_دزد_کتاب_نیستم در سایت rasad.fidibo.com راه اندازی کرده است. هدف این سایت فرهنگ سازی و همکاری کاربران اینترنت برای اطلاع رسانی در زمینه دانلودغیرقانونی کتاب در اینترنت است. کاربران می‌توانند با مراجعه به سایت، هرگونه دانلود غیرقانونی کتاب‌ها را به اطلاع این سایت برای پیگیری‌های آتی برسانند. تاکنون چهره‌هایی نظیر، محمود دولت آبادی، رضا امیرخانی، مهدی غبرایی، احسان شریعتی، علی دهباشی سردبیرمجله بخارا، عباس مخبر و اسدلله امرایی مترجم، تکین حمزه لو رمان نویس ایرانی، پوریا عالمی نویسنده و طنز‌پرداز، بهاره رهنما بازیگر و نویسنده، بلقیس سلیمانی داستان نویس ایرانی، و مدیران نشر ققنوس و نی به این کمپین پیوسته‌اند و از کاربران اینترنت درخواست کرده‌اند که کتاب‌ها را در اینترنت به صورت غیرقانونی دانلود نکنند.   کانال فیدیبو درسایتآپارات گفتگویفیدیبوبا رضاامیرخانینویسنده  گفتگویفیدیبوبا امیرحسین زادگانمدیرنشرققنوس گفتگویفیدیبوبا مهدیغبراییمترجم  گفتگویفیدیبوبا محموددولتآبادینویسنده  گفتگویفیدیبوبا بهارهرهنمانویسندهوبازیگرایرانی  گفتگویفیدیبوبا بلقیسسلیمانینویسنده  گفتگویفیدیبوبا علیدهباشینویسندهوسردبیرمجلهبخارا گفتگویفیدیبوبا احسانشریعتیپسردکترعلیشریعتی  گفتگویفیدیبوبا عباسمخبرمترجم  گفتگویفیدیبوبا جعفرهماییمدیرنشرنی  گفتگویفیدیبوبا اسداللهامرایینویسندهومترجم گفتگویفیدیبوبا پوریاعالمینویسندهوطنزنویس گفتگویفیدیبوبا مهدیفیروزانمدیرعاملموسسهشهرکتاب امادگی پلیس برای برخوردباسایتهای غیرقانونی دانلودکتاب   
۱۳۹۴/۹/۹
ادامه

دانلود رایگان جامعه‌شناسی شناخت ماکس شلر

  دانلود رایگان جامعه‌شناسی شناخت ماکس شلر   کتاب جامعه‌شناسی شناخت ماکس شلر     شکل گیرى جامعه شناسى شناخت به عنوان یک حوزه فکرى مستقل و نه یک تولید حاشیه اى و ضمنى حوزه هاى دیگر، حاصل نبوغ، تلاش ها و آثار فیلسوفان فنومنولوژیست آلمانی، ماکس شلر، در آغاز قرن بیستم بود. این کتاب به عقاید و نظریات شلر در مورد جامعه شناسی شناخت می پردازد. شلر عقیده داشت که جامعه شناسى شناخت به طور عمده با شعور جمعى، یعنى شناختى که نخبگان فرا مى آورند سرو کار دارد. قشر برگزیده که در جامعه شناسى شناخت شلر، از اهمیت اساسى برخوردار است در جامعه شناسى آلمانى نیز نقش مهمى ایفا کرده است. از نظر شلر بنیاد هاى هستى شناختى جامعه از طریق فراهم نمودن زمینه هاى واقعى اندیشه هاست که بر آنها تاثیر مى گذارند و اندیشه بالقوه را بالفعل مى سازند. شلر این رابطه را به آب پشت سد و سد تشبیه مى کند. همان طورى که سد، در تولید آب نقشى ندارد بلکه تنها نتایج حاصل از فرآیند تولید آب را هدایت مى کند، جامعه نیز مانندسد در تولید ساختار منطقى شناخت نقشى ندارد بلکه تنها با دریچه هایش جلوى انتشار اجتماعى یک نظام شناختى را مى گیرد و یا آن را آزاد مى کند. از نظر شلر جامعه براى وجود افکار، موثر اصلى است ولى در ایجاد ذات آنها اثرى ندارد. او از یک سو مایل است نشان دهد که عقل از نظر تاریخى، ثابت است و از سوى دیگر مى کوشد تا جریان تحول شناخت و صور متعدد قابل تمییز آن را که به صورت هاى فردى و یا جمعى در چندین ساخت مختلف پدیدار مى شوند، طى تسرى تاریخى آنها کشف نماید. از نظر او فکر و روح انسانى در اعصار مختلف تاریخى و اجتماعى به هیئت ها وترکیب هاى خاصى بروز یافته است، ما در نهاد همه آنها تجلى یک عقل و حقیقت و ارزش مطلقى دیده مى شود که ماهیتا وراى همه آنها قرار دارد. جامعه شناسي شناخت شلر، برابر مشي عام جامعه شناسي‌هايي كه از كنت و اسپنسر تا زمان خود شلر اشاعه يافته‌اند، «گشايش افق» را نشان مي‌دهد. دوم آن كه اين جامعه شناسي شناخت براي متفكراني كه از تفسير و تشريح بيشتر بيروني وقايع اجتماعي خسته و ملول شده‌اند، با تاويلات خاص خود دريچه‌اي را به سوي درون بيني و درون يابي جريان‌هاي اجتماعي و تاريخي شناخت انسان‌ها باز مي‌كند. از سوی دیگر چند سوي‌ نگري شلر و مشي نظاره‌ نمود شناسانه‌ كثرت‌گراي او در پژوهش ساختارهاي عقلاني تحرك ويژه‌اي به افكار او بخشيده است و اين طرز تفكر را در قلمرو جامعه شناسي شناخت برابر مونيسم (ماترياليستي) بارورتر مي‌نماياند! چهارم آن كه، جامعه شناسي شناخت شلر (به قول مانهايم) بيانگر سه شاخصه‌ اصلي تمام جامعه شناسي‌هاي شناخت اصيل و اصليت است.  دانلودکتاب  دانلودرایگان  کتاب رایگان  دانلودکتاب رایگان ماکس شلر در سال 1874 در شهر مونیخ زاده شد. اجداد پدرش را مى‏توان تا قرن شانزدهم دنبال کرد; آنان اغلب از حقوقدانان و روحانیان پروتستانى شهر باواریا  بودند. با وجود این، مادرش یهودى تبار بود. از این رو، تصادم و برخورد بین سنتهاى دینى و فرهنگى در فضاى خانوادگى او را علت‏برخى از کششها و تمایل هاى موجود در شخصیت و آثار او دانسته ‏اند. شلر در دانشگاه ینا پزشکى و فلسفه خواند، جایى که رودلف اى کن فیلسوف برجسته ایده‏ آلیست و مدافع لیبرالیسم فرهنگى پروتستانى مهمترین معلم او بود. او در سال 1901 به مقام دانشیارى غیر رسمى در دانشگاه ینا رسید. در 1907 به دانشگاه مونیخ رفت، جایى که تفکر او شروع به شکل‏گیرى کرد و روش پدیدار شناسى را فرا گرفت. در آنجا، توانست در سخنرانی ‏هاى فرانس استاد ادموند هوسرل حضور یابد و با مریدان هوسرل حشر و نشر داشته باشد. اندیشه‏ هاى پدیدار شناسانه، توجه شلر را به خود معطوف داشت. هر چند او هرگز یک پدیدار شناس تمام عیار نبود، نفوذ و تاثیر آراء و اندیشه ‏هاى برنتانو و هوسرل، در همه آثارش دیده مى‏شود. پس از یک دوره کوتاه تدریس در دانشگاه مونیخ، شلر از تدریس کناره گیرى کرد. به تعبیر برخى از نویسندگان، دوره دوم زندگى علمى ماکس شلر از همین زمان، آغاز شد زیرا، در همین دوره بود که او هم پیشنویس ها و هم متون نهایى برخى از مهمترین آثار خود را نگاشت. در دوران جنگ اول جهانى، شلر به دفاع از موضع آلمان در جنگ پرداخت و کتب و مقالات متعددى در این باره و با گرایش ملیت گرایانه نوشت. یکى از آثار شلر در این دوره، کتابى است با عنوان صورتگرایى در اخلاق و اخلاق مادى ارزشها؛ او در این کتاب، شرحى پدیدار شناسانه و مفصل در باب قلمرو ذوات(جواهر) و ارزشهاى دینى بدست داد. به نظر او، هر انسانى باید آن جواهر و ارزشها را دریابد، زیرا قلمروى است که از بن و ریشه با جهان تجربى، متفاوت است. پس از جنگ، در 1919 براى تدریس فلسفه و جامعه ‏شناسى دعوت می ‏شود که در همین زمان به شرح و بسط جامعه ‏شناسى معرفت اشتغال داشت. از سال 1924 دوره سوم فکرى و علمى شلر آغاز مى‏شود. او بتدریج، اعتقادش را به مذهب کاتولیک از دست داد و سرانجام کلیسا را ترک کرد. این تحولات فکرى و جدوجهدها، در آثارى شرح داده شده و انعکاس یافته است. ماکس شلر در 19 مه 1928 در فرانکفورت درگذشت. پس از مرگ شلر مدتها از او و اندیشه ‏اش غفلت ‏شد تا آنکه پس از جنگ جهانى دوم، اقبال به پدیدار شناسى و اگزیستانسیالیسم در فرانسه، باعث توجه جدى به آثار او شد. شلر تا همین اواخر، در کشورهاى آنگلوساکسون، کم شناخته شده بود، مگر در میان محققان علاقه‏مند به جامعه‏شناسى معرفت‏ی عالمان الهیات و فیلسوفان. سرانجام، ترجمه برخى از آثار و نوشته ‏هاى او، علاقه عالمان علوم اجتماعى را بیشتر برانگیخت.   کتابی دیگری از مارکس شلر در فیدیبو    دانلود کتاب ماکس شلر ماكس شلر(دانشنامه فلسفه استنفورد) نویسنده: زَكری ديويس مترجم: فرزاد جابرالانصار انتشارات ققنوس
۱۳۹۴/۹/۴
ادامه

دانلود غیرقانونی معیشت نویسندگان را در معرض خطر قرار داده است

دانلود غیرقانونی معیشت نویسندگان را در معرض خطر قرار داده است     حسین سناپور داستانویس و مدرس داستانویسی معتقد است که دانلودهای غیرقانونی، زندگی و معشیت نویسندگان و پدیدآورندگان را دچار مشکلات بسیاری کرده است. دانلود رایگان  دانلودکتاب وی در این باره به فیدیبو گفت: متاسفانه افرادی که کتاب‌ها را به صورت الکترونیکی می‌خوانند، اغلب به سایت‌ها، وبلاگ و کانال‌های تلگرامی رجوع می‌کنند، که از ناشر و نویسنده برای انتشار نسخه الکترونیک اجازه نگرفته‌اند. این سایت یا وب
۱۳۹۴/۸/۳۰
ادامه

بسته رایگان ویژه هفته کتاب، شماره پنجم

  یک هفته در فیدیبو رایگان کتاب بخوانید   به مناسبت هفته کتابخوانی هر روز می‌توانید به اپلیکیشن کتابخوان فیدیبو سر بزنید و کتاب‌های رایگان ویژه این هفته رادانلود کنید. دقت کنید که این کتاب‌ها به مدت محدود و فقط در طول هفته کتاب و کتابخوانی رایگان هستند و پس از این مدت، کتاب‌ها تنها با قابلیت خرید در دسترس خواهند بود. آن دسته از کاربرانی که بدون حساب کاربری کتابهای مذکور را دانلود می‌کنند توجه داشته باشند که ممکن است به هر دلیلی از جمله تعویض دست
۱۳۹۴/۸/۲۷
ادامه

بسته رایگان ویژه هفته کتاب، شماره چهارم

  یک هفته در فیدیبو رایگان کتاب بخوانید   به مناسبت هفته کتابخوانی هر روز می‌توانید به اپلیکیشن کتابخوان فیدیبو سر بزنید و کتاب‌های رایگان ویژه این هفته رادانلود کنید. دقت کنید که این کتاب‌ها به مدت محدود و فقط در طول هفته کتاب و کتابخوانی رایگان هستند و پس از این مدت، کتاب‌ها تنها با قابلیت خرید در دسترس خواهند بود. آن دسته از کاربرانی که بدون حساب کاربری کتابهای مذکور را دانلود می‌کنند توجه داشته باشند که ممکن است به هر دلیلی از جمله تعویض دست
۱۳۹۴/۸/۲۷
ادامه

بسته رایگان ویژه هفته کتاب، شماره سوم

  یک هفته در فیدیبو رایگان کتاب بخوانید   به مناسبت هفته کتابخوانی هر روز می‌توانید به اپلیکیشن کتابخوان فیدیبو سر بزنید و کتاب‌های رایگان ویژه این هفته را دانلود کنید. دقت کنید که این کتاب‌ها به مدت محدود و فقط در طول هفته کتاب و کتابخوانی رایگان هستند و پس از این مدت، کتاب‌ها تنها با قابلیت خرید در دسترس خواهند بود. آن دسته از کاربرانی که بدون حساب کاربری کتابهای مذکور را دانلود می‌کنند توجه داشته باشند که ممکن است به هر دلیلی از جمله تعویض دستگاه، حذف و نص
۱۳۹۴/۸/۲۶
ادامه

بسته رایگان ویژه هفته کتاب، شماره دوم

یک هفته در فیدیبو رایگان کتاب بخوانید   به مناسبت هفته کتابخوانی هر روز می‌توانید به اپلیکیشن کتابخوان فیدیبو سر بزنید و کتاب‌های رایگان ویژه این هفته را دانلود کنید. دقت کنید که این کتاب‌ها به مدت محدود و فقط در طول هفته کتاب و کتابخوانی رایگان هستند و پس از این مدت، کتاب‌ها تنها با قابلیت خرید در دسترس خواهند بود. آن دسته از کاربرانی که بدون حساب کاربری کتابهای مذکور را دانلود می‌کنند توجه داشته باشند که ممکن است به هر دلیلی از جمله تعویض دستگاه، حذف و نصب اپلیکیشن
۱۳۹۴/۸/۲۵
ادامه

بسته رایگان ویژه هفته کتاب، شماره اول

یک هفته در فیدیبو رایگان کتاب بخوانید   به مناسبت هفته کتابخوانی هر روز می‌توانید به اپلیکیشن کتابخوان فیدیبو سر بزنید و کتاب‌های رایگان ویژه این هفته را دانلود کنید. دقت کنید که این کتاب‌ها به مدت محدود و فقط در طول هفته کتاب و کتابخوانی رایگان هستند و پس از این مدت، کتاب‌ها تنها با قابلیت خرید در دسترس خواهند بود. آن دسته از کاربرانی که بدون حساب کاربری کتابهای مذکور را دانلود می‌کنند توجه داشته باشند که ممکن است به هر دلیلی از جمله تعویض دستگاه، حذف و نصب اپلیکیشن دسترسی
۱۳۹۴/۸/۲۴
ادامه

مدیر نشر ققنوس به کمپین رصد پیوست

حسین زادگان: حق نشر نویسندگان خارجی را می‌پردازیم     برخلاف آنکه گفته می‌شود، ناشران ایرانی حق نشر کتاب‌های خارجی را نمی‌پردازند، امیرحسین زادگان مدیر نشرققنوس میگوید که از دهه هشتاد تاکنون برای خرید حق نشر آثار خارجی اقدام کرده و نشرققنوس با برخی از ناشران اروپایی قرارداد دارد. وی در این باره گفت: ما از سال ۱۳۸۰ با یک سری از ناشران خارجی قرارداد بستیم و طی این سال‌ها سعی کردیم که قانون جهانی کپی رایت را رعایت کنیم. البته نه همه ناشران را، چرا که ناشران آمریکایی معمولا با
۱۳۹۴/۸/۲۳
ادامه

دانلود رایگان چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟

دانلود کتاب چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد    کتاب چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد نام رمانی است درباره معلم جوانی به نام آرمان پاکروان که ادبیات درس می دهد و همسرش نیز در یک مجله خانوادگی مشغول به کار است و در آپارتمانی زندگی می کنند که یک پیرمرد وبلاگ نویس هم در همسایگی آنهاست. همسایه ای که گاه راوی یا همان معلم جوان را وادار می کند تا مطالب وبلاگ یا ایمیل های فورواردی را برایش بخواند. همسرش هم نامه ای طولانی از یکی از خوانندگان مجله را به خانه آورده و بلند بلند می خواند (نامه در مورد بلا
۱۳۹۴/۸/۲۰
ادامه

نسخه ۰. ۲. ۴ اندروید فیدیبو منتشر شد

نسخه ۰. ۲. ۴ اندروید فیدیبو منتشر شد       دانلود نسخه جدید اپلیکیشن اندروید فیدیبو دانلود کتاب   دانلودکتاب دانلودکتاب رایگان  دانلود رایگان کتاب اپلیکیشن کتابخوان «فیدیبو» نسخه تازه‌ای از نرم افزار خود را با امکان خرید همزمان چند کتاب و امکان خرید از طریق اعتبار برای سیستم عامل اندروید منتشر کرد. مصطفی قوانلو قاجار مدیر رسانه‌ای فیدیبو درباره ویژگی‌های نسخه جدید گفت: در نسخه ۰. ۲. ۴ سبد خرید برای کاربران اندروید مهیا شده است. بدین ترتیب کاربران می‌توان
۱۳۹۴/۸/۱۸
ادامه