فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

ریاضی کتاب کار: آدم برفی - دوم دبستان (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب ریاضی کتاب کار: آدم برفی - دوم دبستان (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
ریاضی کتاب کار: آدم برفی - دوم دبستان (نسخه PDF)

آﻣﻮزش در دوره‌ی اﺑﺘﺪایی به وﻳﮋه آﻣﻮزش رﻳﺎضی از ﺟﺎﻳﮕﺎه ویژه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. آن‌ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ را از دﻳﮕﺮ دوره ﻳﺎ دوره‌ﻫﺎی ﺗﺤﺼیلی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ میﺳﺎزد، اﻧﺘﺨﺎب روش و ﻣﺘﺪﻫﺎی آﻣﻮزشی، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ میﺗﻮان ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰه در ﻓﺮاﮔﻴﺮان، آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪن از آﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ راه، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده وﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪارﺷﺪن آن دﺳﺘﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ذﻫﻦ ﮔﺸﺘﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﺗﻜﺮار و آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔون ریاضی، ﻛﻤک ﺷﺎﻳﺎنی ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎضی در زﻧﺪگی میﻛﻨﺪ.


  • دسته بندی:
  • ناشر: انتشارات واله - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 29.75 مگابایت - تعداد صفحات : ۱۲۰ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب ریاضی کتاب کار: آدم برفی - دوم دبستان (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب ریاضی کتاب کار: آدم برفی - دوم دبستان (نسخه PDF)