فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب کارآفرینی بین‌المللی

کتاب کارآفرینی بین‌المللی

نسخه الکترونیک کتاب کارآفرینی بین‌المللی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب کارآفرینی بین‌المللی

کارآفرینی سازمانی یکی دیگر از موارد خاص در کارآفرینی بین‌المللی است. با توجه به اینکه رویه‌های کارآفرینی در بنگاه‌های بزرگ و تثبیت شده با بنگاه‌های کوچک و متوسط و نوظهور متفاوت است، فصل یازدهم با عنوان «کارآفرینی سازمانی بین‌المللی» پس از ارائه مباحث مقدماتی در خصوص کارآفرینی این بنگاه‌ها که ۱) کارآفرینی سازمانی متمرکز و ۲) کارآفرینی سازمانی گسسته می‌پردازد. در این فصل بطورکلی کارآفرینی سازمانی بین‌المللی ۱) با اتکاء به شرکت‌ها، شعب وابسته و زیر مجموعه برون مرزی، ۲) با استفاده از ائتلاف‌های راهبردی و روش‌های مشارکتی، و در نهایت ۳) با اتکا به واحد‌های نوظهور بین‌المللی به همراه نقش شرکت حامی یا مادر در موفقیت فعالیت‌های واحد‌های مذکور مورد بحث قرار گرفته‌اند. یکی از اهداف فرعی این فصل این فصل، تفکیک فعالیت‌های کارآفرینی سازمانی بین‌المللی، از راه‌اندازی واحد‌های تحقیق و توسعه است. یکی از عوامل محرک بین‌المللی شدن بنگاه‌ها و توسعه کارآفرینی بین‌المللی که کمتر به آن پرداخته شده است، پیدایش بازارهای نوظهور و جذابیت فرصت‌های نهفته در آنها است که با پیدایش موج جهانی‌سازی بنگاه‌ها، بهره‌برداری از بازارهای مذکور برای اغلب بنگاه‌ها ممکن شده است. از این‌رو فصل دوازدهم به مطالعه «کارآفرینی بین‌المللی در بازارهای نوظهور بین‌المللی» که به منشاء بسیاری از فرصت‌های قابل بهره‌برداری برای بنگاه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده‌اند می‌پردازد.

ادامه...

بخشی از کتاب کارآفرینی بین‌المللی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

پیشگفتار

در فضای کسب و کار امروز، کشورمان برای بهبود فضای کسب و کار نیازمند توسعه کارآفرینی به خارج از مرزهای ملی و ارزآوری است. درک هوشمندانه تغییرات محیط بین­الملل و انطباق به هنگام با آنها نیازمند برخورداری از تفسیری نوین و همه جانبه و چیدمان بخردانه و هم افزای عناصر موثر در کسب و کار بین­الملل است. این مهم میسر نخواهد شد مگر با بازسامانی حوزه های نگرشی و رفتاری بازیگران موثر در کسب و کار فراملی.
کارآفرینی بین المللی در دو دهه اخیر به عنوان یک حوزه مطالعاتی جداگانه ظهور پیدا کرده است. کارآفرینی بین الملل؛ مطالعه کارآفرینی در کشور های متعدد یعنی مقایسه تطبیقی فعالیت های کارآفرینانه کشورها و کارآفرینی برون مرزی یا به عبارت دیگر فعالیت های بین المللی بنگاه ها را شامل می شود. از حیث مطالعه فعالیت های برون مرزی بنگاه ها، کارآفرینی بین المللی در ابتدا صرفاً به مطالعه فعالیت های کارآفرینانه بین المللی بنگاه های نوظهور محدود شده بود، اما بعد ها فعالیت های بین المللی شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ را نیز در بر گرفت. به بیان ساده کارآفرینی بین المللی عبارت است از «فرایندی که در آن کارآفرین فراتر از مرز های ملی به فعالیت های تجاری مبادرت نماید».
این کتاب که برای نخستین بار به این شیوه در گستره مفهومی کارآفرینی بین­المللی نگارش شده است؛ اثری بی بدیل و به هنگام است چرا که در دوره کنونی صاحبنظران کسب و کار بین الملل به طور فزاینده ای تاکید ویژه ای بر تاثیرات ناشی از نقش آفرینی شرکت های بین المللی داشته و خط مشی کارآفرینان در فعالیت­های خارجی را بیش از پیش موثر می دانند. این تک نگاشت مملو است از ایده های اصیل، تفاسیر جالب و رهنمودهای مناسب که برای محققان و فعالان کسب و کار جذابیت ویژه ای دارند. اثر حاضر از آن جهت منحصربه فرد است که به طرزی شگرف، موشکافانه و چالش برانگیز به تلفیق مفاهیم میان رشته ای از مفاهیم کارآفرینی بین الملل از منظر علوم و رشته های مختلفی مانند اقتصاد، روان شناسی و جامعه شناسی و حوزه های عملیاتی کسب و کار مانند بازاریابی و مدیریت استراتژیک در فراسوی مرزهای ملی پرداخته است.
چارچوب و شالوده مباحث مطرح شده در فصول دوازده گانه کتاب به گونه ای است که با توجه به طرح موضوعات کاربردی و مصادیق بین­المللی سازی انواع کسب و کارها بیشتر جنبه ای عملیاتی در فهم مسائل کارآفرینی بین الملل دارد. بدین ترتیب فصل اول با عنوان «جهانی شدن و کارآفرینی بین الملل» سه رویکرد فکری اصلی را در متون کارآفرینی بین المللی در قالب ۱) رویکرد رفتاری،۲) رویکرد فرصت و ۳) رویکرد فرایندی مورد بررسی قرار داده است. در این فصل کارآفرینی بین المللی را می توان به عنوان شاخه ای از مطالعات میان رشته ای کارآفرینی که بر مبنای تجارت بین الملل و کارآفرینی شکل گرفته است تعریف کرد. از این رو در این فصل با توجه به اهمیت فهم بهتر چیستی کارآفرینی بین المللی، دو مفهوم اصلی پدیده کارآفرینی بین المللی یعنی «کارآفرینی» و «بین المللی شدن» تشریح شده است. علاوه بر این، فصل اول شمایی کلی از فصول کتاب را در اختیار خواننده قرار می دهد تا از همان ابتدا تصویری کلی از محتوا و مفاهیم مورد بحث را مجسم نماید.
در فصل دوم با عنوان «نظریه ها و مدل های بین المللی شدن» تلاش شده است تا شالوده های نظری، مشارکت نظری و نیز انتقادهای وارده به هر یک از نظریه ها و مدل های بین المللی سازی تشریح شود. در این فصل سیر تکاملی نظریه های تجارت بین الملل را در چهار دسته از نظریه های ۱) کلاسیک شامل نظریه های مزیت مطلق، مزیت نسبی، نظریه عوامل تولید هکچر–اوهلین، ۲) نظریه های اولیه مبتنی بر ناکارایی بازار شامل نظریه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نظریه منحنی عمر محصول، ۳) نظریه های ثانویه (متاخر) ناکارایی بازار شامل نظریه های سبد بین المللی، درونی سازی، نظریه گزینش بهترین ها یا چارچوب دانینگ و نظریه مزیت منابع و ۴) نظریه های موسوم به نظریه های بین المللی سازی شامل نظریه های بین المللی شدن تدریجی یا گام به گام، نظریه شبکه و نظریه کارآفرینی بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مرکز ثقل این فصل را می توان در دسته چهارم دانست که با مباحث کارآفرینی و توسعه بین المللی بنگاه ها قرابت بیشتری دارد.
در فصل سوم، با هدف بررسی گستره موضوعی مطالعات صورت گرفته در خصوص فعالیت های کارآفرینانه بین المللی شرکت ها، و دستیابی به درکی جامع از یافته های مطالعات کارآفرینی بین المللی؛ «سیر تکامل مطالعات کارآفرینی بین المللی» و رویکرد های مطالعاتی کارآفرینی بین المللی پس از اشاره به سه رویکرد اصلی مطالعات کارآفرینی بین المللی با تشریح رویکرد اول شامل مطالعاتی که فعالیت های کارآفرینانه بنگاه ها در آنسوی مرزهای ملی را در کانون توجه خود قرار داده اند ادامه می یابد. مطالعات این رویکرد در پنج دسته و بر اساس موضوعات اصلی که در کانون توجه خود قرار داده اند طبقه بندی و ارائه شده است. موضوعاتی که ذیل روئیکرد اول قرار می گیرند عبارتند از: ۱) انواع بنگاه های نوظهور، ۲) بین المللی شدن، ۳) شبکه و سرمایه اجتماعی، ۴) مفاهیم سازمانی و ۵) کارآفرینی.
هدف از فصل چهارم با عنوان «بنگاه های نوظهور بین المللی»، آن است تا ابعاد مختلف پدیده بنگاه های نوظهور بین المللی که دلیل اصلی پیدایش نظریه کارآفرینی بین المللی هستند بخوبی شناخته شود. همچنین شناخت بنگاه های نوظهور بین المللی به منظور درک بهتر مباحث مطرح شده در سایر فصول، امری ضروری است، چراکه بخش اعظم مطالب فصول بعدی بر اساس مطالعاتی است که اغلب بر روی بنگاه های جهانی زاد و بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین صورت گرفته اند. لذا ضمن ارائه مقدماتی درباره بنگاه های نوظهور بین المللی، در تلاش است تا با ارائه تعاریف و اصطلاحات موجود و معرف بنگاه های نوظهور بین المللی و جهانی زاد، تفاوت آنها با بنگاه های نوظهور داخلی، عوامل موثر در موفقیت آنها، عوامل موثر در کارآفرینی بین المللی مانا و ارائه سنخ شناسی های موجود از بنگاه های نوظهور بین المللی به تشریح ابعاد اصلی آن شامل چهار بعد اصلی ۱) سرعت یا بازه زمانی بین المللی شدن شامل عوامل موثر در تعیین زمان پیدایش و آغاز به کار بنگاه، ۲) چشم انداز فردی بنیان گذاران و چشم انداز سازمانی مدیران بنگاه های کارآفرین بین المللی، ۳) گستره بین المللی شدن شامل تعداد بازارهای بین المللی بنگاه و گستره جغرافیایی فعالیت های آن و ۴) مقیاس بین المللی شدن بنگاه ها شامل میزان فروش و حجم فعالیت های بین المللی بنگاه بپردازد.
فصل پنجم بر اساس مطالعات مربوط به بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط بنا نهاده شده است. تا پیش از این اغلب مطالعات مربوط به بین المللی شدن بنگاه ها، به مطالعه فرایند های بین المللی شدن بنگاه های بزرگ و تثبیت شده محدود شده بود و حالیکه امروزه بین المللی شدن کارآفرینانه بنگاه های کوچک و متوسط به امری عادی تبدیل شده و بحث در خصوص کارآفرینی بین المللی بدون در نظر گرفتن شرکت های کوچک و متوسط امکان پذیر نیست. از این رو فصل پنجم با عنوان «کارآفرینی بین المللی در بنگاه های کوچک و متوسط» ابتدا با اشاره به اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین در اقتصاد بین المللی شده امروزی آغاز شده، سپس با ارائه برخی مدل های اصلی و غالب بین المللی شدن بنگاه های مذکور ادامه پیدا می کند، و در انتهای آن نیز راهبردهای مورد استفاده توسط بنگاه های کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای بین المللی ارائه می گردد.
نمی توان از بین المللی شدن بنگاه های کوچک و متوسط حرفی به میان آورد بدون اینکه به مفهوم شبکه اشاره ای نشود. فصل ششم با عنوان «شبکه ها و بین المللی شدن بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرینانه» به دنبال تشریح این موضوع می باشد که نظریه کارآفرینی بین المللی در میانه دو نظریه اصلی بین المللی شدن تدریجی و بین المللی شدن مبتنی بر شبکه قرار گرفته است. در واقع نظریه شبکه تا پیش از مطرح شدن نظریه کارآفرینی بین المللی به عنوان یکی از نظریه های اصلی در تشریح و تبیین بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط بکار می رفت. این فصل مقدماتی را در خصوص مدیریت وابسته به همزی گری و پیدایش محیط چند قطبی کسب و کار ها ارائه می نماید. اهمیت شبکه در موفقیت بنگاه ها، کارکردهای شبکه در بین المللی شدن و تشریح رخداد کارآفرینی بین المللی، کارکردهای آن در ایجاد هماهنگی میان بنگاه های بزرگ و کوچک و در نتیجه جبران عدم مزیت های هر یک از آنها، نقش قابلیت های شبکه سازی در موفقیت بنگاه های جهانی زاد و در نهایت برخی عدم مزیت ها و محدودیت های شبکه ها از مطالبی هستند که بدنه مفهومی فصل ششم را تشکیل داده اند.
نقطه آغازین فعالیت های بین المللی پس از پیدایش یک بنگاه و سرعت پیشبرد فعالیت های مذکور از دیگر مفاهیمی هستند که شالوده اصلی نظریه کارآفرینی بین المللی را تشکیل داده اند. در فصل هفتم، به منظور تشریح پدیده «بین المللی شدن سریع و زودهنگام»، ابتدا برخی موانع پیش روی بین المللی شدن بنگاه ها، بخصوص بنگاه های کوچک کارآفرینانه و نوظهور تشریح شده و پس از آن، عوامل موثر بر سرعت بین المللی شدن آنها مورد بحث قرار می گیرد. از جمله موانع اصلی بین المللی شدن بنگاه ها که در این فصل به آنها اشاره شده است عبارتند از جدید بودن و بی تجربگی، خارجی بودن، ریسک گریزی، محدودیت منابع و اندازه کوچک و موانع بازار و صنعت. در این فصل تلاش شده است تا پس از آشنایی با موانع بین المللی شدن، با تشریح عوامل موثر و انگیزاننده روی آوردن بنگاه ها به فعالیت های بین المللی نحوه غلبه و یا عبور از موانع مطرح شده تبیین شود.
فرصت از مفاهیم دیگری است شالوده پدیده کارآفرینی چه در بُعد داخلی و چه در بُعد بین المللی آن را تشکیل داده است و در نتیجه برخی تعاریف معتبر کارآفرینی بین المللی با تکیه بر مفاهیم شناسایی و بهره برداری از فرصت های موجود در بازارهای خارجی مطرح شده اند. به همین دلیل پرداختن به موضوع کارآفرینی فارغ از قلمرو داخلی و یا بین المللی آن بدون توجه به فرایند ها و نیز عوامل موثر بر تشخیص فرصت امکان پذیر نیست. فصل هشتم با عنوان «تشخیص فرصت در کارآفرینی بین المللی» به تشریح پدیده کارآفرینی بین المللی به مثابه فرایند کشف فرصت در عرصه بین المللی و پشتوانه فکری اصلی آن یعنی تشخیص فرصت در عرصه بین المللی می پردازد. این فصل همچنین مباحثی مانند عدم اطمینان، نقش قابلیت های شناختی، شایستگی ها و صلاحیت های میان فرهنگی به عنوان یکی از قابلیت های کارآفرینانه، شبکه ها در تشخیص فرصت های کسب و کار بین المللی، دانش و تجربیات فردی کارآفرین یا مدیر بنگاه نوظهور بین المللی را در کنار فرهنگ کارآفرینانه بنگاه نوظهور بین المللی مبتنی بر شش مفهوم اصلی بازارگرایی بین المللی، گرایش به یادگیری بین المللی، گرایش به نوآوری بین المللی، میزان ریسک پذیری بین المللی و انگیزه های بین المللی ارائه می کند.
پس از تشریح پرداختن به مفاهیم اساسی کارآفرینی بین المللی، فصول نه الی دوازده به بحث پیرامون موارد خاص در کارآفرینی بین المللی اختصاص یافته اند. بر همین اساس فصل نهم با عنوان «کارآفرینی بین المللی الکترونیکی» با طرح مقدماتی در خصوص تجارت الکترونیک آغاز شده و در ادامه به موضوعاتی مانند ارتباط تجارت الکترونیک با کارآفرینی بین المللی، اینترنت به عنوان بستری برای تجارت الکترونیک، کارکردهای اینترنت در بین المللی شدن بنگاه ها بخصوص بنگاه های کوچک و متوسط و بنگاه های کارآفرین، معرفی شرکت های نوظهور یا جهانی زاد الکترونیک، ویژگی ها و مزیت های رقابتی آنها و در نهایت چالش های پیش روی بین المللی شدن کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک می پردازد. هدف از این فصل پرداختن به یکی از جنبه های مهم بین المللی شدن بنگاه های کارآفرینانه یعنی اتکاء به تجارت الکترونیک و اینترنت، و نیز بحث در مورد ویژگی های بنگاه های نوظهور الکترونیک و مقایسه راهبردهای آنها با بنگاه های جهانی زاد به عنوان دو قسم از بنگاه های کارآفرین بین المللی است.
از دیگر مباحث خاص در کارآفرینی بین المللی می توان به کسب و کارهای خانوادگی اشاره کرد. بدلیل تفاوت کسب و کارهای خانوادگی با کسب و کارهای غیر خانوادگی فصل دهم با عنوان «کارآفرینی بین المللی در کسب و کارهای خانوادگی» با معرفی کسب و کارهای خانوادگی و بررسی عوامل موثر در بین المللی شدن آنها آغاز شده و با پرداختن به ساختار مالکیت، ساختار سازمانی، سطح کنترل و استقلال مدنظر خانواده، نسل های اداره کننده، منابع در دسترس، نحوه مدیریت، تاثیر روابط شبکه در بین المللی شدن آنها، نحوه تعامل آنها با ریسک و عدم اطمینان و فرایند بین المللی شدن آنها شامل رویکرد سنتی و رویکرد مشارکتی به اتمام می رسد. هدف کلی این فصل تشریح شرایط حاکم بر بنگاه های خانوادگی است که بین المللی شده و یا قصد دارند تا فعالیت های خود در سطح بین المللی توسعه دهند. چرا که ورود به بازارهای خارجی علاوه بر اینکه نیازمند تغییر ساختارها است، می تواند قدرت مالکیت و کنترل خانواده ها را تحت تاثیر قرار دهد و بنگاه های خانوادگی را با برخی چالش ها مواجه نماید. در این میان برخی بنگاه های خانوادگی وجود دارند که بخوبی از عهده این چالش برآمده و به شرکت های چند ملیتی خانوادگی تبدیل شده اند.
کارآفرینی سازمانی یکی دیگر از موارد خاص در کارآفرینی بین المللی است. با توجه به اینکه رویه های کارآفرینی در بنگاه های بزرگ و تثبیت شده با بنگاه های کوچک و متوسط و نوظهور متفاوت است، فصل یازدهم با عنوان «کارآفرینی سازمانی بین المللی» پس از ارائه مباحث مقدماتی در خصوص کارآفرینی این بنگاه ها که ۱) کارآفرینی سازمانی متمرکز و ۲) کارآفرینی سازمانی گسسته می پردازد. در این فصل بطورکلی کارآفرینی سازمانی بین المللی ۱) با اتکاء به شرکت ها، شعب وابسته و زیر مجموعه برون مرزی، ۲) با استفاده از ائتلاف های راهبردی و روش های مشارکتی، و در نهایت ۳) با اتکا به واحد های نوظهور بین المللی به همراه نقش شرکت حامی یا مادر در موفقیت فعالیت های واحد های مذکور مورد بحث قرار گرفته اند. یکی از اهداف فرعی این فصل این فصل، تفکیک فعالیت های کارآفرینی سازمانی بین المللی، از راه اندازی واحد های تحقیق و توسعه است.
یکی از عوامل محرک بین المللی شدن بنگاه ها و توسعه کارآفرینی بین المللی که کمتر به آن پرداخته شده است، پیدایش بازارهای نوظهور و جذابیت فرصت های نهفته در آنها است که با پیدایش موج جهانی سازی بنگاه ها، بهره برداری از بازارهای مذکور برای اغلب بنگاه ها ممکن شده است. از این رو فصل دوازدهم به مطالعه «کارآفرینی بین المللی در بازارهای نوظهور بین المللی» که به منشاء بسیاری از فرصت های قابل بهره برداری برای بنگاه های داخلی و خارجی تبدیل شده اند می پردازد. با توجه به اینکه مطالعات مربوط به بازارهای نوظهور و بویژه راهبردهای ورود و عوامل موثر در خصوص انتخاب راهبردهای ورود به آنها اندک است، این فصل بطور خاص ورود به بازارهای خارجی نوظهور را به عنوان یکی از مصادیق کارآفرینی سازمانی از حیث انتخاب راهبرد ورود و عوامل موثر بر آن مورد بحث قرار می دهد. در این فصل پس از معرفی بازارهای نوظهور بین المللی، ویژگی های منحصر بفرد آنها که بستر مناسبی را جهت توسعه بین المللی انواع بنگاه ها فراهم نموده است به همراه انواع روش های ورود به بازارهای خارجی تحت عنوان ۱) روش های صادرات، ۲) روش های سرمایه ای، ۳) روش های قراردادی و ۴) روش های الکترونیک مورد بحث قرار گرفته است. مباحث مربوط به این فصل در نهایت به بررسی تفاوت میان بازارهای نوظهور بین المللی و تفاوت آنها با بازارهای توسعه یافته ختم می شود.
امید است این تلاش اندک، مقبول جامعه فهیم ایرانی، چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه کسب و کار قرار گرفته و گامی هرچند کوچک اما اثرساز و اثرگذار در فرایند شکل گیری مکتب فکری بومی کارآفرینی و توسعه مرزهای دانش کسب و کار باشد. در خاتمه از همه همکاران، دانشجویان و صاحب نظران محترم خواهشمند است اینجانبان را از نظرات سازنده و اصلاحی خود بهره مند سازند.

مهران رضوانی – سید مهدی موسوی نژاد

فصل اول: جهانی شدن و کارآفرینی بین المللی

۱-۱. مقدمه

در گذشته، بازار های بین المللی قلمرو یکه تازی و رقابت شرکت های بزرگ بودند و این در حالی بود که فعالیت های شرکت های کوچک و نوظهور در مقیاس های محلی یا منطقه ای محدود شده بود (رایت و دانا، ۲۰۰۳(۱)؛ اعتماد(۲) و رایت، ۲۰۰۳). از این رو بنگاه های چند ملیتی(۳) به عنوان خاستگاه اصلی مبادلات بین المللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی(۴) به شمار آمده و به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد جهانی ایفای نقش می کردند (هسلز(۵)، ۲۰۰۸ a)، اما در دهه های اخیر بدلیل بین المللی شدن و جهانی سازی فعالیت های تجاری، تغییرات قابل توجهی (اعتماد و رایت، ۲۰۰۳) در دنیای کسب و کار روی داده و بنگاه ها با یک محیط رقابتی جدید مواجه شده اند (جانسون و سندبرگ(۶)، ۲۰۰۸). عواملی مانند حذف موانع تجارت بین المللی که توسط دولت ها و به منظور محافظت و تمایز بازار های داخلی وضع شده بودند و پیشرفت های فنی اخیر مانند پیشرفت های صورت گرفته در تولید، حمل و نقل و ارتباطات، امکان دسترسی شرکت های کوچک و نوظهور به مشتریان، تامین کنندگان، و شرکاء بین المللی(۷) را در سراسر دنیا فراهم کرده است (اعتماد و رایت، ۲۰۰۳؛ رایت و دانا، ۲۰۰۳)، و موجب شده تا تعداد زیادی از بنگاه ها از جمله بنگاه های کوچک و نوظهور در فعالیت های بین المللی درگیر شده و فعالیت های بین المللی دیگر در انحصار شرکت های بزرگ باقی نماند. از این رو رشد فزاینده اقتصاد در مقیاس جهانی (هسلز، ۲۰۰۸ a)، و اهمیت فزاینده تجارت بین المللی، اهمیت اداره بین المللی کسب و کارها را دو چندان نموده است (راتن(۸)، ۲۰۰۶).

۱ -۲. گستره مفهومی کارآفرینی بین المللی

نظریه کارآفرینی بین المللی(۹)، فصلی مشترک میان کارآفرینی کلاسیک و نظریه تجارت بین المللی برقرار نموده است (راتن، ۲۰۰۶) کارآفرینی بین المللی را می توان به عنوان شاخه ای از مطالعات میان رشته ای کارآفرینی که بر مبنای تجارت بین الملل(۱۰) و کارآفرینی شکل گرفته است تعریف کرد. از این رو به منظور فهم بهتر چیستی کارآفرینی بین المللی، تشریح دو مفهوم اصلی پدیده کارآفرینی بین المللی یعنی «کارآفرینی» و «بین الملل شدن» اهمیت بسزایی دارد (هسلز، ۲۰۰۸ a).

۱-۲-۱. کارآفرینی

رونستاد(۱۱) (۱۹۸۲) کارآفرینی را فرایندی پویا و تدریجی تعریف می کند که به خلق ثروت منجر می شود. از این منظر کارآفرینی را می توان به عنوان منشاء خلق ثروت، ایجاد شغل و بطور کل «ارزش» در نظر گرفت. نیستروم(۱۲) (۱۹۹۵) کارآفرینی را درک و تجسم ایده های جدید توسط افرادی تعریف می کند که از قابلیت استفاده از اطلاعات و گردآوری منابع به منظور به واقعیت رساندن ایده خود برخوردارند. کارآفرینی را فرایند ایجاد و یا شکار فرصت ها، و پیگیری آن بدون توجه به منابع تحت کنترل نیز تعریف می کنند (فایول(۱۳)، ۲۰۰۷، ص. ۲۹-۴۸) و در آخر اینکه کارآفرینی رفتارهای تقلیدی یک شرکت جدید نیز تعریف شده است (هسلز، ۲۰۰۸ a).
برخی نویسندگان عقیده دارند که شاکله کارآفرینی «ایجاد سازمان های جدید(۱۴) است (هسلز، ۲۰۰۸ a). به زعم بایگریو و هافر(۱۵) (۱۹۹۱) به منظور بهره برداری از یک فرصت، ایجاد یک سازمان جدید ضروری است، اما شین و ونکاتارامن(۱۶) (۲۰۰۰) بیان می کنند که هرچند کارآفرینی می تواند خلق یک سازمان جدید را در بر داشته باشد، اما لزوماً خلق یک سازمان جدید نیست (فایول، ۲۰۰۷، ص. ۲۹-۴۸). از این رو بنگاه نوظهور برآیند نهایی فرایند خلق و سازماندهی یک کسب و کار جدید است که محصولات و خدمات جدید را به منظور پاسخگویی به نیازهای ارضاء نشده بازار و با هدف رشد و کسب سود ارائه می کند (جیمز و گودموندسن(۱۷)، ۲۰۱۲). همچنین کارآفرینی در ذات خود نوعی نوآوری را در بر دارد. البته لازم به ذکر است که کارآفرینی یا ایجاد یک فعالیت اقتصادی جدید، صرفاً شامل خلق شرکت های نوظهور نیست؛ بلکه محققانی مانند دیویدسون(۱۸) و همکاران (۲۰۰۶) کارآفرینی را «ایجاد فعالیت جدید اقتصادی(۱۹)» تعریف می کنند که ایجاد کسب و کارهای نوظهور(۲۰) و فعالیت های جدید اقتصادی در شرکت های تثبیت شده را نیز شامل می شود (هسلز، ۲۰۰۸ a). بنابراین از تعاریف بالا می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که کارآفرینی عبارت از فرایند خلق و یا شکار فرصت یا فرصت هایی است که می تواند موجب پیدایش یک سازمان جدید، بروز فعالیت های نوآورانه در بنگاه های تثبیت شده(۲۱) و حتی فعالیت های تقلیدی بنگاه ها به منظور پاسخگویی به نیازهای ارضاء نشده بازار شود و ایجاد ثروت و ارزش اقتصادی را به دنبال دارد.

۱- ۲-۲. بین المللی شدن کسب و کارها

پیش از بحث درباره بین المللی شدن باید توجه داشت که مفاهیم بین المللی شدن و جهانی شدن به شدت با یکدیگر در هم تنیده شده اند و همپوشانی میان آنها موجب سردرگمی برخی از پژوهشگران شده است. بطوریکه حتی برخی محققان (برای مثال، پِرساد(۲۲)، ۱۹۹۹) این دو اصطلاح را معادل یکدیگر در نظر می گیرند، درحالیکه این دو پدیده از یکدیگر متمایز هستند. جهانی شدن به عنوان فرایندی پیوسته در سطح کلان اقتصادی است که در آن موانع تجاری از بین رفته و ارتباطات با استفاده از فناوری های پیشرفته تسهیل می شود. در طرف مقابل، بین المللی شدن به عنوان فعالیتی است که در سطح شرکت رخ می دهد و طی آن، شرکت میزان مشارکت خود را در بازار های خارجی افزایش می دهد. این فعالیت ها معمولاً تحت تاثیر پدیده هایی نظیر افزایش پتانسیل بازار، سهولت دسترسی به بازار های جهانی، شدت رقابت و کوتاه شدن بازه های زمانی بین المللی شدن بازار ها قرار می گیرد که همه آنها با جهانی شدن در ارتباط هستند (فایول، ۲۰۰۷، ص. ۱۴-۲۸) در فصل هفت، بطور مشروح در خصوص عوامل موثر بر توسعه فعالیت های بین المللی بنگاه ها، بخصوص سرعت آن بحث شده است.
به عقیده بارِت(۲۳) (۱۹۸۶) بین المللی شدن یک فرایند پیچیده و چند بُعدی است (موسوی نژاد، ۱۳۹۰؛ لو و بیمش(۲۴)، ۲۰۰۶). علی رغم اینکه مطالعات بسیاری در زمینه بین المللی صورت گرفته شده است، اما تعریف عملیاتی واحد و پذیرفته شده ای از بین المللی شدن وجود ندارد (هسلز، ۲۰۰۸ a)، که آن نیز در چند بُعدی بودن مفهوم بین المللی شدن ریشه دارد. یوهانسن و ویدِسایم پائول(۲۵) (۱۹۷۵) بین المللی شدن را توسعه عملیاتی فعالیت های بنگاه ها در آنسوی مرزهای ملی و عرصه بین الملل می دانند (موسوی نژاد، ۱۳۹۰) و پیرسی(۲۶) (۱۹۸۱) و ترن بول(۲۷) (۱۹۸۵) بین المللی شدن را حرکت و جابجایی فعالیت های یک بنگاه در آنسوی مرزها تعریف می کنند (مورگان و کاتزی گاس(۲۸)، ۱۹۹۷). تعاریف بین المللی شدن قبلی را با افزایش کمی در جزئیات آن می توان در تعریف ولچ و لُوس تارینن(۲۹) (۱۹۸۸) مبنی بر اینکه فرایند بین المللی شدن افزایش مشارکت بنگاه در بازارهای بین المللی است، نیز مشاهده کرد (موسوی نژاد، ۱۳۹۰). همانطور که مشاهده می شود تعریف دوم هم رشد درونی و هم بیرونی بنگاه را در خود داراست (مورگان و کاتزی گاس، ۱۹۹۷). بین المللی شدن روش ها یا فعالیت های مختلفی را شامل می شود. فرایند بین المللی شدن در برخی متون به عنوان مجموعه تصمیمات مربوط به بازارهای خارجی و روش های ورود به آنها تعریف شده است (الیس(۳۰)، ۲۰۰۰). به زعم بیمش (۱۹۹۰) بین المللی شدن عبارت است از: «... فرایندی که بنگاه ها بوسیله آن دانش و آگاهی مستقیم و غیر مستقیم خود را درباره مبادلات بین المللی آتی افزایش داده و مبادلاتی را با کشور های دیگر آغاز کرده و به پیش می برند» (هسلز، ۲۰۰۸ a). و در نهایت بین المللی شدن کسب و کار را می توان سلسله ای از فعالیت های کسب و کار در آنسوی مرزهای ملی تعریف کرد که بر مبنای بکارگیری مفهوم بازاریابی بین المللی شکل گرفته است. لازم به ذکر است که بین المللی شدن کسب و کارها فرایندی است که در برخی موارد سریع و در برخی موارد گام به گام رخ می دهد و به تغییرات مهمی در بنگاه و نیز فعالیت های اقتصادی آن منجر می شود (پاونوویچ و پریبَزک(۳۱)، ۲۰۱۰). بنابراین بین المللی شدن عبارت است از فرایند افزایش دانش و آگاهی بنگاه از فعالیت در بازارهای خارجی، اتخاذ تصمیمات مربوط به توسعه فعالیت های خارجی و انتخاب رویه ها و روش های ورود به بازارهای خارجی، که توسعه فعالیت های برون مرزی بنگاه ها را موجب شده و در برخی موارد تدریجی و در برخی موارد سریع است.

۱ -۳. مقدماتی درباره کارآفرینی بین المللی

تا دهه ۱۹۹۰ مدل های سنتی و رایج بین المللی شدن، پدیده های «غیر معمولی» مانند بین المللی شدن سریع(۳۲) را به عنوان موارد استثنایی (نوملا(۳۳)، ۲۰۰۴؛ زهرا(۳۴)، ۲۰۰۵) بشمار می آوردند تا اینکه برخی پژوهشگران دانشگاهی (برای مثال، لتیماکی(۳۵)، ۱۹۹۲)، به مفهومی جدید اشاره کردند و آن «صادرات زودهنگام(۳۶)» بود، که تا آن زمان به جز در چند مطالعه اندک، چندان مورد توجه قرار نگرفته بود. پدیده هایی مانند «کوتاه کردن فاصله زمانی صادرات» و «انحراف از رویه های مرسوم» نیز عناوینی بودند که به صادرات زودهنگام بنگاه ها اشاره داشتند، اما پس از آن محققان (برای مثال، جونز(۳۷)، ۱۹۹۹؛ اوسترل(۳۸)، ۱۹۹۷؛ بروش(۳۹)، ۱۹۹۵؛ بل(۴۰)، ۱۹۹۵) دریافتند که تعداد شرکت های نوظهور و جوانی که فرایند بین المللی شدن سریعی را به نمایش می گذارند در حال افزایش است. این امر زمینه را برای مطالعات بنیادی اویات و مک دوگال(۴۱) (۱۹۹۴) مهیا کرد. آنها فرایند صادرات زودهنگام را تحت عنوان بنگاه های نوظهور بین المللی(۴۲) مطالعه کردند. به عقیده آنها نظریه های غالب بین المللی شدن موجود تا آن زمان، مانند نظریه مرحله ای (بین المللی شدن تدریجی)(۴۳)، در تشریح فرایند شکل گیری کسب و کار های نوظهور بین المللی ناتوان بودند (زهرا، ۲۰۰۵)، در واقع با ورود بنگاه های نوظهور به عرصه فعالیت های بین المللی، تصویر ارائه شده توسط مدل آپسالا(۴۴) درباره فرایند بین المللی شدن شرکت ها، مخدوش شده بود (پلتوماکی(۴۵)، ۲۰۰۴)، و بدین ترتیب همانگونه که بین المللی شدن آهسته و تدریجی شرکت های بالغ پارادایم بنیادی مدل های اولیه بین المللی شدن را ایجاد کرده بودند، زمینه برای ایفای نقش بین المللی شدن سریع و تقریباً آنی بنگاه های جدید به عنوان هسته اصلی در تشریح پدیده بنگاه های نوظهور بین المللی یا جهانی زاد ها(۴۶) فراهم شد (آسپلوند و معین(۴۷)، ۲۰۰۵).
کارآفرینی بین المللی در دو دهه اخیر به عنوان یک حوزه مطالعاتی جداگانه ظهور پیدا کرده است (هسلز، ۲۰۰۸ a). کارآفرینی بین المللی مطالعه کارآفرینی در کشور های متعدد یعنی مقایسه تطبیقی فعالیت های کارآفرینانه کشورها، خصوصیات و گستره فعالیت های کارآفرینانه در هر یک از آنها و کارآفرینی برون مرزی یا به عبارت دیگر فعالیت های بین المللی بنگاه ها را شامل می شود (جونز و همکاران، ۲۰۱۱؛ اویات و مک دوگال، ۲۰۰۳). از حیث مطالعه فعالیت های برون مرزی بنگاه ها، کارآفرینی بین المللی در ابتدا صرفاً به مطالعه فعالیت های کارآفرینانه بین المللی بنگاه های نوظهور محدود شده بود، اما بعد ها فعالیت های بین المللی شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ (کالاوِی(۴۸)، ۲۰۰۸) را نیز در بر گرفت. از این رو کارآفرینی بین المللی از منظر علوم و رشته های مختلفی مانند اقتصاد، روان شناسی و جامعه شناسی و حوزه های عملیاتی کسب و کار مانند بازاریابی، تامین مالی و مدیریت استراتژیک مورد مطالعه قرار گرفته است (هسلز، ۲۰۰۸ a).

۱-۳-۱. تعاریف کارآفرینی بین المللی

به بیان ساده «کارآفرینی بین المللی عبارت است از فرایندی که در آن کارآفرین فراتر از مرز های ملی به فعالیت های تجاری مبادرت نماید». کارآفرینی بین المللی می تواند صادرات، تولید تحت لیسانس، فرانشیز، ایجاد دفاتر فروش در کشور دیگر را شامل شده و یا حتی به سادگی یک تبلیغات برنامه ریزی شده که در یک مجله بین المللی که در بازار های خارجی چاپ و توزیع می شود، بروز کند. کارآفرینی بین المللی شامل فعالیت هایی است که الزاماً به منظور ارضاء نیاز و خواسته های مشتریان هدف صورت می گیرد و اغلب در بیش از یک کشور انجام می شود. وقتی کارآفرین در بیش از یک کشور مدل کسب و کار(۴۹) خود را به اجرا می گذارد، کارآفرینی بین المللی روی داده است (هیسریچ(۵۰)، ۲۰۱۰).
به زعم زهرا و جرج(۵۱) (۲۰۰۲) اصطلاح «کارآفرینی بین المللی» ابتدا در یک مقاله کوتاه توسط مورو(۵۲) (۱۹۸۸) در توصیف بازا ر های بهره برداری نشده خارجی که پیش روی کسب و کار های نوظهور قرار گرفته بودند و از محیطی با ویژگی های فرهنگی و فناوری جدید برخوردار بودند، مطرح شد (اویات و مک دوگال، ۲۰۰۳؛ هیسریچ، ۲۰۱۰). با فاصله کمی پس از آن مک دوگال (۱۹۸۹) یافته های مطالعه مقایسه ای خود از شرکت های نوظهور داخلی و بین المللی ارائه نمو د که راه را برای مطالعه کارآفرینی بین المللی به مثابه یک رشته دانشگاهی هموار کرد (اویات و مک دوگال، ۲۰۰۳). تعریف کارآفرینی بین المللی که وی در سال ۱۹۸۹ ارائه کرد، عبارت بود از «توسعه کسب و کار های نوظهور و یا تازه تاسیس بین المللی که از ابتدا و از همان مراحل اولیه پیدایش، گستره(۵۳) عملیات را خود بصورت بین المللی تعیین کرده و به فعالیت های تجاری در سطح بین الملل مبادرت می کنند» (هیسریچ، ۲۰۱۰). بعد ها اویات و مک دوگال (۱۹۹۴) به منظور مطالعه شرکت های نوظهور بین المللی آنها را «سازمان هایی که از ابتدا در جستجوی ایجاد مزیت رقابتی قابل توجه با استفاده از منابع و فروش محصولات در کشور های متعدد یا بازارهای چندگانه(۵۴) است» تعریف نمودند و شالوده نظری کارآفرینی بین المللی را ایجاد کردند (ص. ۴۹). بدین ترتیب سرآغاز کارآفرینی بین المللی، با علاقمندی محققان به مطالعه بنگاه های نوظهوری که در فاصله کمی پس از تاسیس بین المللی می شوند، مقارن شده است (اویات و مک دوگال، ۲۰۰۳).
محققان دیگری مانند رایت و ریکز(۵۵) (۱۹۹۴) نیز به مطالعه این پدیده پرداخته و کارآفرینی بین المللی را به عنوان پدیده ای نوظهور معرفی کرده و این عرصه را شامل ۱) مقایسه رفتار ها و همچنین فرهنگ کارآفرینانه بین چند کشور و ۲) رفتار کارآفرینانه ای که در آنسوی مرز های ملی گسترده شده است؛ تعریف می کنند، که بخش دوم دسته بندی آنها در قلمرو مطالعاتی این کتاب قرار می گیرد. بعد ها سازمان های دولتی و غیر انتفاعی که از تعریف ارائه شده توسط آنها مستثنی شده بود تغییر کرد و گستره تحت پوشش تعریف گسترش یافت، و موضوعاتی نظیر کارآفرینی اجتماعی، سازمان های دولتی و غیر انتفاعی نیز در قلمرو تعریف کارآفرینی بین المللی قرار گرفتند (اویات و مک دوگال، ۲۰۰۳).
توسعه این مفهوم همچنان ادامه داشت تا جایی که در سال ۱۹۹۶ اویات و همکاران، تعریفی کلی از کارآفرینی بین المللی در بُعد نظری و عملی(۵۶) ارایه نمودند. تعریف آنها عبارت بود از «هر فعالیت تجاری که کارآفرینان در آنسوی مرز های ملی انجام می دهند»، که تعریف مذکور نیز بعد ها در بازبینی های صورت گرفته، بسط یافت. آنها پس از بررسی های بیشتر در سال ۱۹۹۷ تعریف جامع تری از کارآفرینی بین المللی ارائه دادند که بر اساس آن کارآفرینی بین المللی عبارت بود از «ترکیبی از رفتار های نوآورانه، بیش فعالانه(۵۷)، همراه با ریسک پذیری که در آنسوی مرز ها و با قصد ایجاد ارزش در سازمان به وقوع می پیوندد». در سال ۲۰۰۰ سازمان های غیر انتفاعی و دولتی که در تعریف سال ۱۹۹۷ مستثنی شده بودند نیز به آن اضافه شد. این تعریف رفتارهای بیش فعالانه، ریسک پذیر و نوآورانه را در سطح سازمانی مدنظر قرار داده و بیشتر بر رفتار کارآفرینانه شرکت ها تمرکز داشت تا ویژگی ها، مقاصد و نگرش کارآفرینان. از این رو این امکان فراهم شد تا مفهوم کارآفرینی بین المللی بر اساس نوآوری، بیش فعالی و ریسک پذیری نیز در سطح سازمانی توسعه پیدا کند (هیسریچ، ۲۰۱۰).
سیر تکاملی تعریف کارآفرینی بین المللی ادامه داشت تا اینکه در سال ۲۰۰۵ اویات و مک دوگال تعریف دیگری از کارآفرینی بین المللی ارائه نمودند که در آن برای اولین بار بطور مستقیم به شناسایی و کشف فرصت ها در عرصه بین الملل اشاره شده بود و آن عبارت بود از «... کشف، قاعده مند کردن(۵۸)، ارزیابی، و بهره برداری از فرصت ها – فراسوی مرز های ملی – به منظور ایجاد کالا ها و خدمات جدید» (اویات و مک دوگال، ۲۰۰۵ b). دیدگاهی که در آن کارآفرینی بین المللی را پیگیری فرصتی جدید در آنسوی مرز ها در نظر می گیرند، ریشه در تفکرات کرزنر(۵۹) (۱۹۷۹) داشته و در تحقیقات اخیر کارآفرینی هم بسیار برجسته شده است (هسلز، ۲۰۰۸ a).
همانطور که از تعاریف قبلی استنتاج می شود، این نظریه در ابتدا به منظور تشریح بین المللی شدن سریع و زودهنگام بنگاه های اغلب کوچک و متوسط مطرح شد، اما به زعم برخی محققان کارآفرینی بین المللی پدیده ای بمراتب جامع است که نمی توان آن را فقط در خصوص رفتار های شرکت های کوچک و شرکت های گوناگون جهانی زاد کوچک که حجم بسیاری از مطالعات کارآفرینی بین المللی بر اساس آنها شکل گرفته است، مورد بررسی قرار داد. برای مثال زهرا و جورج (۲۰۰۵) عقیده داشتند که این امر مشارکت نظری این نظریه را با محدودیت هایی مواجه ساخته و اظهار نظر صحیح در خصوص چیستی کارآفرینی بین المللی را با محدودیت هایی ایجاد کرده است. بنابراین، بدلیل اینکه در برخی موارد شرکت های بزرگ رفتار کارآفرینانه ای مشابه شرکت های کوچک را به نمایش می گذارند، ایجاد محدودیت در کانون مطالعات کارآفرینی بین المللی پذیرفته شده نیست. از این رو آنها با هدف یافتن تعریفی فارغ از اندازه بنگاه، کارآفرینی بین المللی را «فرایند خلاقانه کشف و بهره برداری از فرصت خارج از بازار های داخلی و در جستجوی مزیت رقابتی» تعریف کردند. و در نهایت میتگووا(۶۰) (۲۰۰۶) کارآفرینی بین المللی را «فرایند جسورانه ایجاد ارزش مدیریتی تعریف می کند که افراد بواسطه آن رفتار های نوآورانه، بیش فعالانه و توام با ریسک پذیری حساب شده را در پیش می گیرند تا با موفقیت فرصت های کسب و کار خارجی که از ناکارآمدی در بازار چندملیتی ناشی شده را با هدف دستیابی به پاداش های مالی و غیر مالی پیگیری کنند». این تعریف می تواند به عنوان تعریف جامع تری از کارآفرینی بین المللی مطرح شود (میتگووا، ۲۰۰۶).
در پی مطالعات انجام شده بعدی، علاقه به کارآفرینی بین المللی افزایش یافت و کارآفرینی بین المللی در مقایسه با مطالعات اولیه ای که در نظریه بین المللی شدن شرکت های نوظهور صورت گرفته بود، گستره مطالعاتی وسیع تری یافت. برای مثال، مطالعات با ارزشی در رابطه با فرهنگ ملی، ائتلاف های راهبردی(۶۱)، بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط، نقش تیم های ارشد مدیریتی در بین المللی شدن بنگاه های نوظهور، سبک های ورود(۶۲) به بازار های خارجی، شناخت، ویژگی های کشور مقصد، صادرات، مدیریت دانش(۶۳)، تامین مالی شرکت نوظهور، و یادگیری فناورانه، در جهت گسترش دانش و آگاهی از کارآفرینی بین المللی انجام شدند. از این رو برای انعکاس ماهیت بین رشته ای کارآفرینی بین المللی که در نقطه تلاقی کارآفرینی و بنگاه های بین المللی قرار می گیرد، محققان نظریه ها و چارچوب هایی را از کسب و کار های بین المللی، کارآفرینی، علوم انسانی، اقتصاد، روانشناسی، بازاریابی و جامعه شناسی بکار گرفته اند. بعد ها رفتار سطح فردی، گرو هی و سازمانی نیز در کارآفرینی بین المللی وارد شدند. لذا کارآفرینی بین المللی از تمرکز بر شرکت های نوظهور به سوی «کارآفرینی سازمانی» نیز تکامل پیدا کرد (اویات و مک دوگال، ۲۰۰۳). مجموعه مطالعات صورت گرفته در خصوص کارآفرینی بین المللی در فصل سوم که بر اساس مطالعه توسط جونز و همکاران (۲۰۱۱) شکل گرفته است، با طبقه بندی موضوعی و بطور مشروح ارائه شده است.
بدین سان فرایندی که طی آن فرد، بنگاه نوظهور و یا تثبیت شده با بروز رفتارهای کارآفرینانه و نوآورانه و با هدف بهره برداری از فرصت های موجود در منابع و بازارهای برون مرزی به فعالیت های تجاری مبادرت می نماید، جنبه ای از کارآفرینی بین المللی است که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است. از این منظر کارآفرینی بین المللی کلیه فعالیت هایی را شامل می شود که الزاماً به منظور ارضاء نیاز و خواسته های مشتریان از گام های مطرح شده در مدل های بین المللی شدن تدریجی تبعیت نکرده و یا به عبارت دیگر به سرعت آنها را طی کرده و اغلب در بیش از یک کشور انجام می شود.

۱ -۴. رویکرد های نظری کارآفرینی بین المللی

ژانگ(۶۴) و همکاران (۲۰۰۷) در مطالعه خود سه رویکرد فکری اصلی را در متون کارآفرینی بین المللی عنوان می کنند، که برای سهولت تفکیک تحت عناوین: ۱) رویکرد رفتاری، ۲) فرصت و ۳) فرایندی ارائه شده اند.
رویکرد اول یعنی رویکرد رفتاری: این رویکرد بر توانایی بنگاه به عنوان یک واسطه در خرید و فروش، اهرم کردن و توسعه منابع، بواسطه ترکیب رفتارهای نوآورانه، بیش فعالانه و ریسک پذیر به منظور خلق ارزش و جستجوی فرصت ها تاکید دارد. طرفداران این رویکرد کارآفرینی بین المللی را ترکیب رفتارهای نوآورانه، بیش فعالانه و ریسک پذیر تعریف می کنند که با هدف ایجاد ارزش در آنسوی مرزهای ملی بروز می کنند (ژانگ و همکاران، ۲۰۰۷).
دومین رویکرد یعنی رویکرد فرصت: این رویکرد کارآفرینی بین المللی را به عنوان فرصت ها می نگرد. از منظر طرفداران این رویکرد، کارآفرینی توانایی بنگاه در خرید و فروش فرصت ها یا ایجاد مبنایی برای پیدایش یک سازمان جدید است. طرفداران این رویکرد کارآفرینی بین المللی را تلاش برای پاسخگویی به سه سوال «چه چیزی»، «چه کسی» و «چگونه» در خصوص کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های خلق کالا و خدمات جدید تعریف می کنند (ژانگ و همکاران، ۲۰۰۷).
سومین رویکرد یعنی رویکرد فرایندی: این رویکرد کارآفرینی بین المللی را فرایند کشف و قاعده مند کردن فرصت ها می داند. طرفداران این رویکرد، با این ادعا که «فرصت ها پدیده های صرفاً قابل مشاهده ای هستند و به خلاقیت ذهنی(۶۵) افرادی که تحت تاثیر محیط اجتماعی خود قرار گرفته اند نیاز ندارند» مخالف اند. آنها استدلال می کنند که فرصت ها را هم می توان قاعده مند کرد و هم کشف. بر همین اساس افراد اقداماتی را انجام داده و سپس نتایج مربوط به اقدامات خود را تفسیر می کنند که در برخی موارد نتایج حاصل از اقدامات افراد فرصت های اقتصادی هستند. بر اساس این رویکرد، کارآفرینی بین المللی توانایی بنگاه در کشف، قاعده مند کردن، ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها در آنسوی مرزهای ملی به منظور خلق کالا و خدمات جدید است (ژانگ و همکاران، ۲۰۰۷).
زوکِلا و اسکابینی(۶۶) (۲۰۰۷) نیز مطالعات کارآفرینی بین المللی را در قالب سه روند مطالعاتی دسته بندی نموده اند که عبارتند از:
اولین روند مطالعاتی، از نخستین پژوهش در خصوص بین المللی شدن بنگاه های نوظهور بین المللی مک دوگال (۱۹۸۹) آغاز می شود. در این روند مطالعاتی آنها بین المللی شدن بنگاه ها را از آغاز شکل گیری فعالیت ها تحلیل کرده و بر پدیده بین المللی شدن زودهنگام(۶۷) که در نقطه مقابل رویکرد و نگرش مرسوم مدل آپسالا یا بین المللی شدن گام به گام مبنی بر توسعه تدریجی و گام به گام فعالیت های بین المللی بنگاه ها مطرح می کنند.
دومین روند مطالعاتی کارآفرینی بین المللی بر بین المللی شدن کلیه بنگاه ها با عمر (تازه تاسیس یا تثبیت شده) و اندازه های متفاوت تاکید دارد. در این روند مطالعاتی محققان باور دارند که فعالیت های بین المللی بنگاه ها از رفتار کارآفرینانه آنها نشات گرفته است. آنها کارآفرینی بین المللی را بر اساس رفتارهای کارآفرینانه بنگاه تعریف کرده و پیشنهاد می کنند که کارآفرینی شرکتی یا سازمانی و نیز فعالیت های مخاطره آمیز بنگاه های تثبیت شده را نیز باید در قلمرو موضوعی کارآفرینی بین المللی مورد توجه قرار داد.
سومین روند و نسبتاً آخرین روند مطالعات کارآفرینی بین المللی، پژوهش در خصوص فعالیت های کارآفرینانه بنگاه های چند ملیتی را شامل می شود. به زعم زوکِلا و اسکابینی (۲۰۰۷) نگرش مذکور به کسب و کارهای بین المللی می تواند فهم بیشتر کارآفرینی بین المللی را موجب شود (اجلال منش(۶۸)، ۲۰۱۱).

نظرات کاربران درباره کتاب کارآفرینی بین‌المللی