فیدیبو نماینده قانونی نشریه دانش شباک و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
مجله دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه شماره ۲

مجله دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه شماره ۲
نسخه PDF

درباره مجله دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه شماره ۲

در این شماره می‌خوانید: بررسی تاثیر سبک رهبری تحولگرا و تبادلی بر کیفیت زندگی کاری مدیریت منابع انسانی با دیدگاه نوین مسئولیت اجتماعی شرکت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و نحوه سنجش آن

نظرات کاربران